Czas

Czas we śnie znaczenie | Sennik Online

Czas we śnie może być bardzo różnie przedstawiany. W psychologii wyróżnić można kilka teorii opisujących zachowanie człowieka przez pryzmat postrzegania przez niego czasu. We śnie jednak, Czas pojawia się albo w symbolu zegarów, albo w poczuciu upływającego szybko czasu.

Po pierwsze, wizje o czasie przedstawionym w symbolu zegara śnią osoby o „czasowym podejściu do życia”. Termin ten odnosi się do osób żyjących z zegarkiem na ręku, bardzo przestrzegających punktualności i robienia wszystko na zaplanowany przez siebie moment. Są to osoby dokładnie planujące każdy dzień, mające każdą godzinę wolnego czasu drobiazgowo zaplanowaną. Doświadczane przez nich sny są wyparciem ich lęków lub frustracji związanych z niewywiązaniem się z zaplanowanych przez siebie obowiązków.

Czas we śnie jest również symbolem przemijania, a poczucia szybko upływającego we śnie czasu mogą doświadczać osoby przechodzące lub zbliżające się do kryzysu wieku średniego. Kryzys ten związany jest z poczuciem niepewności, czy dana jednostka wywiązuje się ze swoich życiowych ról – roli męża/ żony, rodzica, pracownika. Kryzys ten jest też związany z często przejawiającą się chęcią dokonania zmiany w swoim życiu, jednak owo poczucie nie zostaje skonkretyzowane jakiej części owa Zmiana miałaby dotyczyć.