Ksiądz

Ksiądz we śnie znaczenie | Sennik Online

Według

sennika online

Duchowny lub

ksiądz we śnie

może wyrażać Twoją chęć połączenia się duchowo z Bogiem jako Twoim Stwórcą i Panem. Jeśli w Twoim śnie pojawił się Ksiądz lub

duchowny

to pogłębiaj życie duchowe, czytaj książki kościelnych autorytetów – to jedna z najlepszych dróg poznawania Boga oraz Jego miłości do nas.

Sennik online

interpretuje

sen o księdzu

również jako wyraz wyrzutów sumienia, leżącej człowiekowi na sercu winy. Większość z ludzi uczyniwszy coś złego oczekuje sprawiedliwej kary. Tak więc według naszego sennika sny o

duchownym

lub księdzu są często przejawem pragnienia ukarania siebie za zły czyn. Jeśli więc ostatnimi czasy zrobiłeś komuś coś złego – spróbuj to naprawić w jakikolwiek sposób – sny powinny ustąpić.

Wreszcie ostatnią interpretacją

snu o księdzu

, którą przedstawia

sennik online

jest symbol kaznodziei, Człowieka wskazującego drogę i mówiącego jak dobrze żyć. Sen o księdzu może wyrażać potrzebę życia w lepszy sposób, czynienia dobra i poszukiwania ścieżki dobra.

Zobacz też inne sny