Znaczenie snów:

Rodzić dziecko

patrz: Urodzić dziecko